Per halfjaar ontvangt u van Van Hoeckel een nieuwe menucyclus voor het Culivers/ECS maaltijdsysteem.

Vanaf versie 10.0.1286 is het importeren van de menulijsten van Culivers/ECS vereenvoudigd.

Ga naar Opties Maaltijden > tab Maaltijdsystemen. Klik daar op de blauwe pijl achter het maaltijdsysteem van Culivers/ECS. Er wordt nu niet meer gevraagd om het menubestand (ECSMENU.TXT) maar deze wordt rechtstreeks van het internet geïmporteerd. 


Na verloop van tijd verschijnt de melding 'Menulijsten Culivers zijn geimporteerd'.