Hieronder worden alle tabbladen die onder Opties SWOffice - Programma instellingen staan behandeld:

Deze opties zijn alleen beschikbaar voor de gebruiker Admin.

Meer informatie hoe in te loggen als Admin is HIER te vinden.


Algemeen:

Organisatie

In het invulveld organisatie wordt de naam van uw organisatie vermeld. In de volgende velden wordt het adres, de postcode, de vestigingsplaats en het telefoon- en faxnummer ingevuld.

Automatisch debiteurennummer

Indien u er voor kiest om in het programma SWOffice te werken met debiteurennummers dan kunt u hier aangeven als dit automatisch moet gebeuren.

Wachtwoord Admin

De inlognaam van uw systeembeheerder is Admin. De beheerder kan hier zijn wachtwoord wijzigen.

Blokkade wijzigingen

Indien uw organisatie er voor kiest de formulieren in Relatiebeheer in beginsel te blokkeren dan dient hier een vinkje geplaatst te worden. De bedoeling hiervan is dat het wijzigen van gegevens niet onbedoeld kan plaatsvinden.

Vensters

Indien u de vensters van SWOffice op volledige schermgrootte wilt zien zet dan het vinkje Venster hier uit.

Back-end locatie

Ter informatie van uw systeembeheerder staat hier vermeld waar de data van SWOffice worden opgeslagen.

Kleuren aanpassen 

Rechts kunt u de kleuren van het programma aanpassen naar wens. 
Etiketten:

Door het getal van het aantal kolommen en het aantal rijen te wijzigen kunt u dit standaard aanpassen aan het fabricaat adresetiketten dat wordt gebruikt. De precieze positie van het adres op het etiket kunt u instellen met de getallen in de velden. De getallen die u intypt zijn millimeters.
Facturen:

Rekeningnummer 

Hier vult u het bankrekeningnummer in van de bank waar uw organisatie de financiële zaken mee doet.

Grootboekrekening

Hier staat het grootboekrekeningnummer vermeld voor aansluiting met de financiële administratie.

Betalingswijze

Met het klikken op de knop        rechts van het invulveld verschijnt een keuzemenu.

U kiest de standaard betalingswijze van uw organisatie. Dat betekent dat in principe voor alle modules dezelfde betalingswijze is gekozen. U kunt dit echter bij Opties per module weer wijzigingen.
Plaatsen:

Bij Plaatsen kunt u woonplaatsen toevoegen, die nog niet in het systeem staan. 

Scrol bij Woonplaatsen helemaal naar onder totdat er een lege record staat. 

Een wijk kan worden ingevuld door eerst de woonplaats aan te klikken waar de wijk in ligt. Vervolgens kunt u typen in het vakje wijk. Er verschijnt gelijk een 2e veld waar u een volgende wijk in kan vullen.
Hulptabellen:

Leeftijdgroepen

In enkele modules wordt voor sortering op leeftijd gebruikgemaakt van leeftijdgroepen. Deze kunt u hier vastleggen en wijzigen.

Vestigingen

In SWOffice wordt gebruik gemaakt van een keuzemenu om vestigingen te kiezen. Als uw stichting uit meerder locaties bestaat kunt u hier de locaties opgeven. 

Zodra iemand inlogt onder een locatie, wordt alleen alle gegeven getoond van deze locatie. Logt men in zonder locatie dan worden alle gegevens getoond van alle locaties. 

 Modules:

Onder deze tab kunt u de naamgeving van de modules wijzigen.

Bij originele naam staat de huidige naam van de module. Bij alternatieve naam kan een andere naam opgegeven worden. 

Bij de tab “Hulptabellen” kunnen verschillende vestigingen opgegeven worden. Onder Vestiging afh. kan aangegeven worden per module of alleen de gegevens getoond worden van de vestiging waaronder wordt ingelogd of de gegevens van alle vestigingen. Staat het vinkje uit dan worden alle gegevens getoond, staat het vinkje aan dan wordt voor die module alleen de gegevens getoond van de vestiging waaronder wordt ingelogd.  
Alternatieven:

Onder alternatieven kunnen velden aan/uit worden gezet.

Tevens kunnen hier namen van de velden worden aangepast.
Loket:

Loket beschrijven, of verwijzen naar andere handleiding.
Loket keuzelijsten & Algemeen keuzelijsten:

Onder deze tabs kunt u hulpvragen en subhulpvragen vastleggen.

Onder “Soort  vraag” vult u de hoofd indeling van de vragen in. Bijvoorbeeld Wonen, Zorg, Welzijn, Vervoer of Financiën. Door het vinkje bij actief aan te vinken, kan deze soort vraag gekozen worden in het programma. 

 

Per Soort vraag kunt u dan weer een Sub soort vraag indeling maken. Bijvoorbeeld “WVG” en “Huursubsidie” onder “Wonen”. Het is raadzaam eerst goed na te denken over deze categorieën. 

 

Bij “Loket keuzelijsten” kunnen eigen opties gegeven worden voor de 2 keuzelijsten; Attent gemaakt door en Wijze aanmelding. 

Door bij keuzelijst de lijst te kiezen, kan onder omschrijving eigen invulling gegeven worden aan de opties. 

 

Hetzelfde geldt bij de tab “Algemeen keuzelijsten”, hier kunnen voor de keuzelijsten; Aanspreektitels en Regio’s, eigen opties worden ingegeven. 


 


Extra:
Artikelen: - terug naar begin

Pas hier alleen in overleg met Centa zaken aan.
Logo:

Hier kan een logo worden toegevoegd (dubbelklik op het blauwe veld)