Medewerker aanmaken:

Log in als Admin (klik hier voor meer informatie)

Ga naar Opties SWOffice en vervolgens Medewerkers

Kies vervolgens bovenaan of onderaan voor Nieuw.

Dubbelklik hierna op het rood aangegeven veld Medewerker om een nieuwe persoon aan te maken of een bestaande te kiezen.

Nadat de persoon is gekozen / aangemaakt zal de vraag komen om er een werknemer van te maken:

De medewerker is nu aangemaakt.Rechten zetten:

Dit hangt samen met hoe het programma staat ingesteld:


Indien de personeelsmodule NIET is geactiveerd

Ga naar Opties SWOffice en vervolgens Medewerkers

Selecteer rechtsbovenaan de juiste medewerker en ga vervolgens naar het tabje Toegangsrechten.


Indien de personeelsmodule WEL is geactiveerd

Dan kan de medewerker die toegangsrechten heeft tot de personeelsmodule de nodige rechten zetten 

Modules - Personeel - MedewerkersWachtwoord medewerker wijzigen:

Het wachtwoord van een medewerker wijzigen kan op 2 manieren:

1: De gebruiker zelf kan het wachtwoord wijzigen (indien het huidige wachtwoord bekend is).

2: Als Admin inloggen en het wachtwoord opnieuw instellen.


1: De gebruiker zelf kan het wachtwoord wijzigen (indien het huidige wachtwoord bekend is).

Klik bij het beginscherm op het slotje achter de Login naam.

Voer het oude wachtwoord en het nieuwe gewenste wachtwoord in.

Klik op Ok en het nieuwe wachtwoord staat ingesteld en kan voortaan gebruikt worden.


2: Als Admin inloggen en het wachtwoord opnieuw instellen.

In de medewerkers lijst (via opties SWOffice en vervolgens medewerkers  OF  via modules - personeel - medewerkers)

Selecteer rechtsbovenaan de juiste medewerker en ga vervolgens naar het tabje Toegangsrechten.

Linksonderaan is het Wachtwoord in te stellen.


Medewerker aanmaken met screenshots:

Log in als Admin (klik hier voor meer informatie)


Ga naar Opties SWOffice


Vervolgens naar MedewerkersKies vervolgens bovenaan of onderaan voor Nieuw.

Dubbelklik hierna op het rood aangegeven veld Medewerker om een nieuwe persoon aan te maken of een bestaande te kiezen.

Nadat de persoon is gekozen / aangemaakt zal de vraag komen om er een werknemer van te maken:

De medewerker is nu aangemaakt.


Rechten zetten / wachtwoord wijzigen met screenshot:

Dit hangt samen met hoe het programma staat ingesteld:


Indien de personeelsmodule NIET is geactiveerd

Ga naar Opties SWOffice en vervolgens Medewerkers

Selecteer rechtsbovenaan de juiste medewerker en ga vervolgens naar het tabje Toegangsrechten.


Indien de personeelsmodule WEL is geactiveerd

Dan kan de medewerker die toegangsrechten heeft tot de personeelsmodule de nodige rechten zetten. 

Modules - Personeel - Medewerkers


In hetzelfde scherm kan tevens het wachtwoord worden gewijzigd (links onderaan).Wachtwoord wijzigen gebruiker zelf (indien huidige wachtwoord bekend is) met screenshot:

Klik bij het beginscherm op het slotje achter de Login naam.

Voer het oude wachtwoord en het nieuwe gewenste wachtwoord in.

Klik op Ok en het nieuwe wachtwoord staat ingesteld en kan voortaan gebruikt worden.