Loketvragen is grotendeels naar eigen inszien in te richten;

De handleiding betreft het inrichten is HIER te vinden.


Het is bedoeld voor snelle vraag-antwoord afhandeling (telefoniste, iemand aan de balie);

Client - Vraag - Hoe die binnen is gekomen - Omschrijving - Soort vraag - Verwijzing.

Het afhandelen heeft 3 opties; Intern, Extern, Zelf


Intern:

Bij intern zal de vraag doorgezet worden binnen SWOffice en verschijnen in het postvak van de betreffende module zodat het verder afgehandeld kan worden.

Vragen belanden met deze optie direct in het archief


Extern:

Bij Extern zal er een organisatie en persoon gekozen kunnen worden (dubbelklik op het blauwe veld om een nieuwe aan te maken).

De vragen kunnen bij deze optie Gearchiveerd worden (door Afgehandeld te kiezen)


Zelf:

Indien de medewerker de vraag zelf afhandel kan deze optie gebruikt worden.

De vragen kunnen bij deze optie Gearchiveerd worden (door Afgehandeld te kiezen)


Bij intern zal de vraag doorgezet worden binnen SWOffice en verschijnen in het postvak van de betreffende module zodat het verder afgehandeld kan worden.

Bijvoorbeeld Vrijwilligers in het voorbeeld hieronder: