Wij krijgen veel vragen over tickets en rekeningen die daarbij horen.

Een ticket wordt tijdens het aanmaken / afsluiten beoordeeld of het door belast dient te worden.

De tickets worden vervolgens geëxporteerd naar naar ons factureersysteem, daar nogmaals beoordeeld en dan word de eind-factuur naar de klant verstuurd.

Er kan dus een afwijking zijn tussen het ticket-systeem en de uiteindelijke factuur. Neem bij vragen gerust contact met ons op.


Aantal minuten: 
Het aantal minuten dat besteed is aan het ticket

Facturatie:
meerdere opties:
Doorbelasten:


Alleen tonen:Afboeken:


Onderhoud:
De tijd zal in rekening worden gebracht / met strippenkaart worden verrekend.
Denk aan storingen / verzoeken / uitleg die gegeven moet worden.

Zichtbaar op de factuur, echter word dit niet in rekening gebracht of verrekend met een strippenkaart.
Denk aan een fout binnen SWOffice waar de klant niets aan kon doen.

Een ticket op afboeken word niet in rekening gebracht en ook niet zichtbaar op de factuur.
Denk hierbij aan een probleem/oplossing buiten de klant om maar toch tijd/impact heeft gehad.

Een ticket op onderhoud geld voor klanten die een server bij ons afnemen.
Het zal zichtbaar zijn op de factuur maar word verder niet in rekening gebracht.
Dit is namelijk een onderdeel van het afnemen van de server(s).


Op locatie?
Dit zal worden aangezet zodra er op locatie is gewerkt, er zullen dan voorrijkosten in rekening worden gebracht.


Een voorbeeld ticket - Rechtsonderdaan de 3 velden die met de facturatie-afhandeling te maken hebben: