Voor de registratie is het soms nodig bepaalde kenmerken van personen vast te leggen. Bijvoorbeeld een kerkelijke gezindte, of een inkomstenbron. Hiervoor was het al mogelijk zelf extra van dit soort keuzevelden toe te voegen. Zie hier de beschrijving.


Soms echter volstaat een enkel keuzeveld niet. Bijvoorbeeld bij ziektebeelden. Iemand kan lijden aan meerdere ziekten. Met de vrije multikeuze velden wordt het mogelijk meerdere keuzen van dezelfde soort aan iemand toe te voegen.


Doe voor voor het activeren van een multikeuzeveld het volgende; Ga naar de Opties van de betreffende module. Klik daar op de tab Alternatieven.

Ga naar het alternatief voor MultiKeuze1 en vul een alternatieve naam in. Bijvoorbeeld Ziektebeelden. Zet ook het selectievinkje aan.

De multikeuzevelden verschijnen op een apart tabblad. Geef  het alternatief MulltkeuzeTab een alternatieve naam en zet 'm ook aan.


 

In de module is nu een extra tab geactiveerd. Dat ziet er dan zo uit;Wanneer een onbekende keuze wordt ingevoerd, wordt de vraag gesteld of deze nieuwe invoer moet worden toegevoegd.

Bij het maken van lijsten etc, kan op deze Multikeuze velden worden geselecteerd.