Bij elke module is het mogelijk (onder rapportage) een lijst te genereren van mensen die zijn bereikt in een bepaalde periode.

Voor de jaarrapportage is het soms belangrijk te weten hoeveel personen er door de volledige organisatie zijn bereikt.


Voor het verzamelen van deze gegevens is er nu een rapportagemogelijkheid.

Klik op Start > Rapportage > Bereikte personen

Er verschijnt dan het volgende scherm;

Hier is het mogelijk te selecteren welke modules, en specifieker, welke onderdelen van de modules mee moeten in de selectie.

Moeten alle personen met een dossier mee in de selectie, of bijvoorbeeld alleen die personen waar een actie voor is gedaan?


Klik na selectie op Ok.


Daarna verschijnt een keuzescherm om de juiste periode te selecteren.

Klik na selectie op +! (om de selectie toe te voegen aan een overleggroep).


Er verschijnt nu een keuzescherm om de overleggroep te kiezen waar de personen moeten worden opgeslagen.

Klik op de gewenste overleggroep ,of indien gewenst op - nieuwe overleggroep - en klik op Ok.


Er verschijnt een mededeling dat de selectie is opgeslagen in de gekozen overleggroep.


Ga nu naar Start > Relatiebeheer > Overleggroepen

In de gekozen overleggroep kan nu de gewenste rapportage worden gemaakt.