Soms kan het handig zijn documenten toe te voegen aan een persoon. Bijvoorbeeld een kopie van een rijbewijs of een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Dit kan door in de tab Correspondentie op het mapje te klikken;


Er opent zich dan een verkenner-scherm om een document te selecteren.

Klik op [Kies document] om de keuze te bevestigen.

Vervolgens opent zich een schermpje waarin de omschrijving van het document kan worden ingevoerd.

Het document verschijnt dan in de correspondentielijst.

Met een klik op het brilletje kan het document dan weer worden ingezien.