SWOffice wordt veel gebruikt voor het maken van nieuwsbrieven. Sommige mensen wensen echter geen nieuwsbrieven te ontvangen.

Daarom is het nu mogelijk deze mensen hiervoor uit te sluiten.


Bij de stamkaart kan nu worden aangevinkt of iemand geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onder de Tab Overige gegevens is dit nu aan te geven.Bij het maken van bijvoorbeeld Etiketten verschijnt altijd een tussen-scherm.


 

Hierbij is het nu ook mogelijk aan te vinken dat het hier om een nieuwsbrief gaat.

Het gevolg is dat iedereen waarbij het vinkje "Geen nieuwsbrief" staat dan wordt uitgesloten voor deze mailing.


Voorlopig is deze functie allen beschikbaar voor Etiketten in de module Vrijwilligers en de Dossiermodules als Oudernenadvies, Mantelzorg etc.

Later komt deze functionaliteit ook voor andere modules beschikbaar. Behalve voor etiketten zal het dan ook gebruikt kunnen worden voor Brieven, en E-mailings.